Zachodni Poradnik Łowiecki


Prenumerata roczna wynosi 64,00 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


PRENUMERATA ZACHODNIEGO PORADNIKA ŁOWIECKIEGO

ZAMÓWIENIA



Z przyjemnością przedstawiamy Państwu "Zachodni Poradnik Łowiecki". Pismo to po 22 latach zostało wznowione decyzją Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu.
Kontynuując tradycję nie tylko nazwy pisma staramy się, by kwartalnik zawierał treści przydatne w praktyce łowieckiej oraz pomagał myśliwym i leśnikom rozwiązywać problemy związane nie tylko z funkcjonowaniem i użytkowaniem populacji zwierząt łownych, lecz szeroko pojętą czynną ochroną przyrody w zmieniającym się środowisku.
Na łamach pisma prezentujemy osiągnięcia nauki łowieckiej, przedstawiamy problemy związane z zagospodarowaniem obwodów, wskazujemy na rozwiązania mogące pomóc w lepszym prowadzeniu gospodarki łowieckiej, a także poruszamy wszelkie te problemy, które pojawiają się w najbliższym otoczeniu myśliwych, leśników i pozostałych miłośników przyrody.

Mamy nadzieję, że zarówno zawartość merytoryczna, jak i opracowanie graficzne spowoduje trwałe poszerzanie kręgu naszych czytelników.

Serdecznie zapraszamy Państwa do reklamowania się na łamach "Zachodniego Poradnika Łowieckiego", jak również do jego prenumeraty.


W aktualnym 87 numerze Zachodniego Poradnika Łowieckiego Antoni Przybylski w artykule „100 lat PZŁ – korzenie naszej historii” przypomina o tym, że na przestrzeni 100 lat istnienia zjednoczonego łowiectwa, w łowiectwie dokonały się istotne zmiany na wielu płaszczyznach. Ewolucja dotyczyła zarówno aspektów prawnych, organizacji łowiectwa jak i samego polowania. Tomasz M. Sobalak w swoim artykule przestawia czytelnikom „100 lat restytucji żubra” oraz działalność powołanego w 1923 roku Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Michał Kolasiński odpowiada nam na pytanie „Co z tą selekcją?” dot. jelenia szlachetnego i daniela. O sposobach magazynowania wody w lesie i dlaczego jest to tak ważny temat w materiale „Mała retencja w lesie” pisze Dominika Nadolna. O konieczności prawidłowej edukacji także w zakresie łowiectwa w swoim artykule „Wpływ edukacji na zainteresowania tematem łowieckim” pisze Daniel Mantaj. Marek Czerwiński w swoim materiale przestawia kilka rozwiązań na to, co „Zamiast ołowiu”.

W aktualnym numerze Zachodniego Poradnika Łowieckiego dużo miejsca poświęcamy jak zawsze na relacje ze spotkań i imprez z udziałem myśliwych, m.in. rocznice i jubileusze, konferencje, pikniki, koncerty i wystawy. Oprócz tego cykl dla dzieci Jesienne spotkanie z wiewiórką Hanią i świstakiem Dominikiem, a z niego dzieci dowiedzą się o „Psach myśliwskich ras polskich” oraz krzyżówka Michała dla najmłodszych, krzyżówka i quiz z nagrodami dla dorosłych. W numerze jak zawsze wiele przepięknych zdjęć z polskich łowisk.

Życzymy przyjemnej lektury!

Zamówienia

Zamówienia można składać w PPHU "Grandel"
64-920 Piła, ul. O.M.Kolbe 13c
telefonicznie (67) 212-64-27
lub przez internet: grandel@pro.onet.pl

Zapisz się do newslettera